Mijn Exposities


Lijst met exposities
2023: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2023: Expo deelnemer "Lauwerslandroute Kunst aan Huis"
2022: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2020: Raamexpositie 10, Galerie Bloemrijk Vertrouwen te aldtsjerk ( met Wadhuisjes, objecten)
2019: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2019: Route "Kunst in kerken" kerk te Menaldum;
2018: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2017: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2017: Route "Kunst in kerken langs oude dijken" kerk te Oosterbierum;
2017: Trio-expositie, Galerie Lytse Skientme te Koudum;
2015: Atelierroute "Kunst aan Huis Lauwersland";
2012: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2011: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2010: Expositie/Stock, Galerie Ki Beau te Menaldum;
2010: Groepsexpositie (Fria 25) Galerie/Kunstcafe "De Dream" te Dokkumernieuwezijlen;
2010: Groepsexpositie (Fria 25) Atrium van het Natuur-museum te Leeuwarden;
2010: Groepsexpositie (Fria 25) "Martenahuis" te Franeker;
2009: Solo-expositie "Galerie 1901" te Sneek;
2008: Solo-expositie "Galerie Tolg'Art" te Wierum;
2008: Groeps-expositie "Karmelklooster" te Drachten;
2008: Duo-expositie in "Gertrudiskerk" te Lytswierrum (Frl);
2010: Expositie/Stock, Galerie Ki Beau te menaldum;
2005: Groepsexpositie (Fria 20 jaar) in "Galerie De Valk" te Harlingen;
2005: Groepsexpositie (Fria 20 jaar) Frysk Skildersh├╗s – Blisterexpositie- te Leeuwarden;
2005: Groepsexpositie (Fria 20 jaar) K├╝nstlerforum Jever in Galerie im Lokschuppen, Jever;
2005: Groepsexpositie "Maritiem" "Galerie Ki Beau" Menaldum;
2004: Solo-expositie Remonstrantse Kerk te Lochem.;
2004: Groepsexpositie "Maritiem" "Galerie Ki Beau" Menaldum;
2003: Solo-expositie "Kunstmaand Ameland" Vermaningkerk te Nes;
2003: Groepsexpositie (Fria) "Waterpoort Art Gallery" te Sneek;
2003: Groepsexpositie "Maritiem" "Galerie Ki Beau" Menaldum;
2002: Solo-expositie "Kerk bij Uniastate" te Bears (Fr);
2002: Groepsexpositie "Galerie Bo Lumen" te Ballum Ameland (gehele zomer 2002);
2001: Solo-expositie "Galerie Ki Beau" Menaldum;
2001: Groepsexpositie (Fria) gemeentehuis Tytsjerksteradiel;
2000: Solo-expositie "Kunstmaand Ameland" Vermaningkerk te Nes;
2000: Groepsexpositie (Simmer 2000) Averotoren te Leeuwarden;
2000: Groepsexpositie (Fria 15 jr) "Galerie Bloemrijk Vertrouwen" te Aldtsjerk;
1999: Solo-expositie "Kunstmaand Ameland";
1999: Solo-expositie "Galerie De Estrik" te Surhuisterveen;
1997: Groepsexpositie "Galerie De Estrik" te Surhuisterveen;
1996: Solo-expositie "Galerie De Wouden" te Wijnjewoude;
1996: Groepsexpositie "Galerie van Hulsen" te Leeuwarden;
1995: Groepsexpositie "Avero" te Leeuwarden;
1994: Solo-expositie "Galerie De Estrik" te Surhuisterveen;
1994: Groepsexpositie "Museum" te Lemmer;
1993: Solo-expositie "Galerie De Wouden" te Wijnjewoude;
1993: Groepsexpositie "Galerie van Hulsen" te Leeuwarden;
1993: Groepsexpositie "De Molen" te Sexbierum;
1992: Groepsexpositie "Galerie van Hulsen" te Leeuwarden;