Over mij

 GERDA HULSINGA  (Leeuwarden 1952)

Gerda is al sinds haar vroegste jeugd in de ban van het schilderen. Dat zij toentertijd naast de kunstenaar Rulof Manuputi woonde, kwam dan ook zeer gelegen. De heer Manuputi, toenmalig directeur van de Kunstacademie Vredeman de Vries, leerde haar de eerste kneepjes van het vak. Later heeft Gerda zich steeds verder ontwikkeld waarbij de Vrije Academie niet ongenoemd mag blijven. Ondermeer heeft ze daar les gehad van verschillende Friese kunstenaars. Er staan al vele exposities op haar naam. Ook heeft ze enige keren deel genomen aan Kunstmaand Ameland.

Gerda staat ingeschreven bij het Documentatiecentrum voor Kunst in Friesland “Keunstwurk” waar zij 5 jaar in de ballotagecommissie voor beroepskunstenaars heeft gezeten.

Gerda over haar werk:
Mijn werk wordt geïnspireerd door het Friese Landschap. De weidsheid en oerkrachten, zich weerspiegelend in dit landschap, zijn vaak hoofdthema van de schilderijen die ik maak. Daarom ben ik veel buiten te vinden. Niet alleen om te kijken, maar vooral ook om de altijd aanwezige wisselwerking tussen het licht en donker, geluid en stilte in mij op te nemen.

Schilderen is voor mij vooral kijken en voelen, de wind in je gezicht voelen striemen, b.v de zee horen spatten en het altijd aanwezige geluid van de vogels om me heen. Ik “zuig” als het ware de omgeving in mij op. Het is voor mij pas mogelijk iets te schilderen als ik het ook heb “beleefd”.

Lijst met exposities
2023: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2023: Expo deelnemer "Lauwerslandroute Kunst aan Huis"
2022: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2020: Raamexpositie 10, Galerie Bloemrijk Vertrouwen te aldtsjerk ( met Wadhuisjes, objecten)
2019: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2019: Route "Kunst in kerken" kerk te Menaldum;
2018: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2017: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2017: Route "Kunst in kerken langs oude dijken" kerk te Oosterbierum;
2017: Trio-expositie, Galerie Lytse Skientme te Koudum;
2015: Atelierroute "Kunst aan Huis Lauwersland";
2012: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2011: Groepsexpositie, Witte Kerk in de Hemrik;
2010: Expositie/Stock, Galerie Ki Beau te Menaldum;
2010: Groepsexpositie (Fria 25) Galerie/Kunstcafe "De Dream" te Dokkumernieuwezijlen;
2010: Groepsexpositie (Fria 25) Atrium van het Natuur-museum te Leeuwarden;
2010: Groepsexpositie (Fria 25) "Martenahuis" te Franeker;
2009: Solo-expositie "Galerie 1901" te Sneek;
2008: Solo-expositie "Galerie Tolg'Art" te Wierum;
2008: Groeps-expositie "Karmelklooster" te Drachten;
2008: Duo-expositie in "Gertrudiskerk" te Lytswierrum (Frl);
2010: Expositie/Stock, Galerie Ki Beau te menaldum;
2005: Groepsexpositie (Fria 20 jaar) in "Galerie De Valk" te Harlingen;
2005: Groepsexpositie (Fria 20 jaar) Frysk Skildershûs – Blisterexpositie- te Leeuwarden;
2005: Groepsexpositie (Fria 20 jaar) Künstlerforum Jever in Galerie im Lokschuppen, Jever;
2005: Groepsexpositie "Maritiem" "Galerie Ki Beau" Menaldum;
2004: Solo-expositie Remonstrantse Kerk te Lochem.;
2004: Groepsexpositie "Maritiem" "Galerie Ki Beau" Menaldum;
2003: Solo-expositie "Kunstmaand Ameland" Vermaningkerk te Nes;
2003: Groepsexpositie (Fria) "Waterpoort Art Gallery" te Sneek;
2003: Groepsexpositie "Maritiem" "Galerie Ki Beau" Menaldum;
2002: Solo-expositie "Kerk bij Uniastate" te Bears (Fr);
2002: Groepsexpositie "Galerie Bo Lumen" te Ballum Ameland (gehele zomer 2002);
2001: Solo-expositie "Galerie Ki Beau" Menaldum;
2001: Groepsexpositie (Fria) gemeentehuis Tytsjerksteradiel;
2000: Solo-expositie "Kunstmaand Ameland" Vermaningkerk te Nes;
2000: Groepsexpositie (Simmer 2000) Averotoren te Leeuwarden;
2000: Groepsexpositie (Fria 15 jr) "Galerie Bloemrijk Vertrouwen" te Aldtsjerk;
1999: Solo-expositie "Kunstmaand Ameland";
1999: Solo-expositie "Galerie De Estrik" te Surhuisterveen;
1997: Groepsexpositie "Galerie De Estrik" te Surhuisterveen;
1996: Solo-expositie "Galerie De Wouden" te Wijnjewoude;
1996: Groepsexpositie "Galerie van Hulsen" te Leeuwarden;
1995: Groepsexpositie "Avero" te Leeuwarden;
1994: Solo-expositie "Galerie De Estrik" te Surhuisterveen;
1994: Groepsexpositie "Museum" te Lemmer;
1993: Solo-expositie "Galerie De Wouden" te Wijnjewoude;
1993: Groepsexpositie "Galerie van Hulsen" te Leeuwarden;
1993: Groepsexpositie "De Molen" te Sexbierum;
1992: Groepsexpositie "Galerie van Hulsen" te Leeuwarden;

Overig:
2010: Opname van een werk in het boek "De waarmte fan desimber" (ISBN: 978 90 6273 855 7) Utjefte Afûk
2005: Ontwerp en schilderij "Rietkraag bij maanlicht"op dichtbundel "De moanne laket" van Mindert de Wit, útjouwerij Frysk en Frij
1995: 1e prijs ontwerp nieuwjaarskaart Afûk
1989: 1e prijs met schilderij "Oude Zeewering" in het kader van "Pleinafsluitend gebouw Zaailand".